Om Global Generation

Global Generation er platform for udveksling af interkulturelle ideer, traditioner og udtryk rettet mod udvikling, synlighed og dialog.

Foreningen blev stiftet i efteråret 2008 af en række danske og herboende etniske minoritets kunstnere med en fælles vision om at tiden er inde til at bane vej for nye kunstneriske og sociokulturelle tiltag rettet mod et inkluderende og rummeligt samfund.

Global Generation arbejder på;
• projekter med fokus på flerkulturelle udtryk og kunstnerisk dialog.

• bedre rammer og synlighed for herboende kunstnere med anden etnisk baggrund ved at belyse og formidle kendskab til traditionelle såvel som nye udtryk.

• at iværksætte kulturelle projekter for børn, unge og voksne orienteret læring og integration.

I spændingsfelet mellem ny flerkulturel scenekunst og lærerige sociokulturelle projekter rettet mod børn og unge ønsker Global Generation at sætte præg på det danske kulturliv.